پوسته چند منظوره فوق العاده زیبای اکسپشن | EXCEPTION Responsive Multi-Purpose | قالب Exception فارسی

فارسی سازی توسط “وردپرسِ من!” برای اولین بار در ژاکت

به همراه بسته نصب آسان مشابه دمو و آموزش نصب

پوسته چند منظوره فوق العاده زیبای اکسپشن | EXCEPTION Responsive Multi-Purpose | قالب Exception فارسی پوسته چند منظوره فوق العاده زیبای اکسپشن | EXCEPTION Responsive Multi-Purpose | قالب Exception فارسی

هفت نوع سربرگ و منوی متفاوت در قالب Exception !