ابزارک ورود وب هاو

نسخه ۱٫۲ در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۵ ارسال شد.
امکان انتقال کاربران به صفحه دلخواه پس از ورود به حساب افزوده شد.
نسخه ۱٫۱ در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۴ ارسال شد.
کد کوتاه اضافه شد.