تغییرات قسمت درخواست وجه

۱۶:۱۸ ۱۳۹۵-۰۲-۲۶

سلام

قسمت درخواست ها و پرداخت ها در مارکت جدید دستخوش تغییراتی شده است و در قوانین کاربری هم ثبت شده است که شارژ حساب قابل نقد شدن نمیباشد پس در درجه اول از همه دوستان خواهشمندیم که قسمت قوانین را مطالعه نمایند و فروشندگان برای رسیدن به سقف برداشت از شارژ حساب استفاده ننمایند.

از آنجایی هم که تا پرداخت نشدن یک درخواست وجه درخواست دیگری نمیتوانید ثبت کنید توصیه میکنم درخواست های خود را در نزدیکترین زمان به روز درخواست وجه ایجاد نمائید.

باتشکر

پاسخ دهید