حمایت از ژاکِت

هر سرویسی فقط با حمایت کاربرای علاقه مندش میتونه فعال باشه !

ژاکِت هم تا اینجا با حمایت کلی کاربر علاقه‌مند و وفادار به اینجا رسیده و برای حمایت بیشتر ابزارهای مختلفی در نظر گرفته که فعلا با بنرهای مختلف میتونه میزبان هوادارانش باشه!
هر جا خواستید و توانستید حرفی از ما بزنید میتونید یکی از کدهای بنر های زیر رو قرار بدید:
فرقی نمیکنه جایی که قرار میدهید سالی ۱ بازدیدکننده به سمت ژاکِت هدایت میکند یا ۱۰۰٫۰۰۰ عدد ! مهم این است که حمایت میکنید
– دموی قالب های شما هم میتونه جای مناسبی برای استفاده از کدهای بنر های حمایتی ژاکِت باشه !

هوادار همه ژاکِتی ها هستیم !

Ads type: Single Random Banner
Size: 120-240

<script src="https://zhaket.com/smartjs/zhk-120-240.js"></script>


Ads type: Single Random Banner
Size: 120-600

<script src="https://zhaket.com/smartjs/zhk-120-600.js"></script>


Ads type: Single Random Banner
Size: 125-125

<script src="https://zhaket.com/smartjs/zhk-125-125.js"></script>


Ads type: Single Random Banner
Size: 160-600

<script src="https://zhaket.com/smartjs/zhk-160-600.js"></script>


Ads type: Single Random Banner
Size: 250-250

<script src="https://zhaket.com/smartjs/zhk-250-250.js"></script>


Ads type: Single Random Banner
Size: 300-100

<script src="https://zhaket.com/smartjs/zhk-300-100.js"></script>


Ads type: Single Random Banner
Size: 300-600

<script src="https://zhaket.com/smartjs/zhk-300-600.js"></script>


Ads type: Single Random Banner
Size: 468-60

<script src="https://zhaket.com/smartjs/zhk-468-60.js"></script>


Ads type: Single Random Banner
Size: 600-300

<script src="https://zhaket.com/smartjs/zhk-600-300.js"></script>


Ads type: Single Random Banner
Size: 728-90

<script src="https://zhaket.com/smartjs/zhk-728-90.js"></script>